Podmínky opakovaných plateb pro členství v on-line sekci Klub Vítězů

Prodávající společnost dynamiceducation.cz s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 067 76 361, DIČ: CZ06776361zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288711 (dále jen „prodávající“).

Zaškrtnutím souhlasu s opakovanou udělujete souhlas

- se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a

- s uložením platebních údajů na straně platební brány Gopay. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Společnost Gopay nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

Opakovaná platba za členství v Klubu Vítězů

V případě, že předmětem koupě je členství v Klubu Vítězů s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 1 290 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši 1 290 Kč) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu

Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné ukončit členství v Klubu Vítězů a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, na e-mail uvedený ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v Klubu Vítězů a zrušení automatické platby

Své členství v členské sekci Klubu Vítězů může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@dynamiceducation.cz. Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

Platné od 15.01.2023